Ritningar

Antal stannplan
Storlekar (mm)
Märklast (KG)
Cibes A5000
Cibes A5000
 2 stopps plattformshiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
2 stopps plattformshiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
2 stopp plattformshiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
2 stopps plattformshiss, 1100 mm halvfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
2 stopps plattformshiss, 1100 mm halvfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
2 stopps plattformshiss, 2000 mm halvfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
4 stopps plattformshiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A8000
Cibes A8000
3 stopps plattformshiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A8000
Cibes A8000
2 stopps plattformshiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A8000
Cibes A8000
4 stopps plattformshiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A8000
Cibes A8000
3 stopps plattformshiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A9000
Cibes A9000
2 stopps kabinhiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A9000
Cibes A9000
3 stopps kabinhiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes A9000
Cibes A9000
2 stopps kabinhiss, 2000 mm hög dörrfront Download: PDF DWG REVIT
Cibes B1000
Cibes B1000
2 stopps platformshiss för utomhusplacering Download: PDF DWG REVIT
Cibes A4000
Cibes A4000
Cibes A4000, 2 stop, Platform, 800x830, Half door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A4000
Cibes A4000
Cibes A4000, 3 stop, Platform, 800x830, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A4000
Cibes A4000
Cibes A4000, 4 stop, Platform, 800x830, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 2 stop, Platform, 1000x1500, Half door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 3 stop, Platform, 1000x1500, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 4 stop, Platform, 1000x1500, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 2 stop, Platform, 1100x1500, Half door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 3 stop, Platform, 1100x1500, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 4 stop, Platform, 1100x1500, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 2 stop, Platform, 1100x1600, Half door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 3 stop, Platform, 1100x1600, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 4 stop, Platform, 1100x1600, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 2 stop, Platform, 1100x1400, Half door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 3 stop, Platform, 1100x1400, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 4 stop, Platform, 1100x1400, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 2 stop, Platform, 800x1250, Half door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 3 stop, Platform, 800x1250, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A5000
Cibes A5000
Cibes A5000, 4 stop, Platform, 800x1250, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A7000
Cibes A7000
Cibes A7000, 3 stop, Platform, 1000x1500, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A7000
Cibes A7000
Cibes A7000, 4 stop, Platform, 1000x1500, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A7000
Cibes A7000
Cibes A7000, 3 stop, Platform, 1100x1500, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A7000
Cibes A7000
Cibes A7000, 4 stop, Platform, 1100x1500, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A7000
Cibes A7000
Cibes A7000, 3 stop, Platform, 900x1500, Full height door. Download: PDF DWG REVIT
Cibes A7000
Cibes A7000
Cibes A7000, 4 stop, Platform, 900x1500, Full height door. Download: PDF DWG REVIT