Flygplats - Luleå, Sverige
Flygplats - Luleå
Sverige

Cibes A8000

Entréhallen på Luleå flygplatsen byggdes ut och tillgänglighetsanpassades med hiss för daglig användning av resenärer och flygplatspersonal. Hissen fick glasschakt av frostat glas, blå belysning i hisschakt och hissgrop för upplevelsen av en iskub.

Önskemålen kompletterades med valfri RAL och automatisk återställning till bottenplan.
Resultatet blev en snyggt designad och driftssäker hiss i en välbesökt miljö.