Fastighetsprojekt - Sverige
Fastighetsprojekt - Sverige

A5000

Bostadsbolaget Sandvikenhus genomförde en områdesförnyelse i stadsdelen Björksätra och tillgänglighetsanpassade alla fastigheter med hisslösningar.  

Inuti fastigheterna fanns inget utrymme att placera en hiss, varför trapphusen byggdes ut istället. Kunden blev mycket nöjd med anpassningen som blev ett lyft för hela bostadsområdet och breddade möjligheten att hyra ut lägenheter i framtiden.