Produktinformation

Vi erbjuder lågfartshissar i olika modeller och storlekar för både nya och befintliga byggnader. Tabellen visar lastvikt, lyfthöjd och hastighet för enklare anpassning till önskemål och krav. 

*Håltagningsmåtten gäller endast för platsbygggt schakt. Den exakta håltagningen varierar beroende på konfigurationen av hissen och platsspecifikationerna. »Kontakta Cibes Lift eller din »lokala återförsäljare för mer information.
Produkt Egenskaper Märkhastighet Lyfthöjd Håltagningsmått* Märklast N. användare
CIBES A5000 (STD) Skruvdriven plattformshiss för
lägre höjder, både publik
och privat användning
0.15 m/s 13m, 6 stannplan 1400 x 1630 mm
1500 x 1630 mm
1500 x 1760 mm
400-500 Kg 4-5
CIBES A5000 (non-STD) Skruvdriven plattformshiss för
lägre höjder för privat
användning
0.15 m/s 13m, 6 stannplan 1200 x 1380 mm
1300 x 1630 mm
1400 x 1430 mm
1500 x 1530 mm
400-500 Kg 4-5
CIBES A7000 (STD) Skruvdriven plattformshiss för
lägre höjder, både publik
och privat användning
0.15 m/s 13m, 6 stannplan 1400 x 1630 mm
1500 x 1630 mm
400-500 Kg 4-5
CIBES A7000 (non-STD) Skruvdriven plattformshiss för
lägre höjder för privat
användning
0.15 m/s 13m, 6 stannplan 1300 x 1630 mm
400-500 Kg 4-5
CIBES A4000 Skruvdriven plattformshiss för
lägre höjder för privat
användning
0.15 m/s 13m, 4 stannplan 1200 x 993 mm
300 Kg 3
CIBES A8000 Skruvdriven plattformshiss för
lägre höjder, både publik
och privat användning
0.15 m/s 13m, 6 stannplan 1855 x 2610 mm
1855 x 2110 mm
1555 x2310 mm
1000 Kg 8-10
CIBES A6000 Skruvdriven kabinhiss för
lägre höjder för privat
användning
0.15 m/s 13m, 6 stannplan 1500 x 1630 mm
400 Kg 4-5
CIBES A9000 Skruvdriven kabinhiss för
lägre höjder, både publik
och privat användning
0.15 m/s 13m, 6 stannplan 1775 x 1810 mm
1775 x 2040 mm
630 Kg 6-8
CIBES B385 Skruvdriven plattformshiss för
lägre höjder, både publik
och privat användning
0.06 m/s 3m, 2 stannplan 1930 x 2050 mm
1930 x 2250 mm
300 Kg 2