Välkommen till Cibes Lift Designportal

Låt er inspireras av Cibes Lifts installationer i skiftande miljöer, privata som kommersiella.
Ta också del av våra hissmodeller och ladda ned valfritt objekt i Autocad, Revit och PDF.

Referensobjekt för kommersiella och privata miljöer

Produktinformation om våra hissar

Hissritningar i Revit, PDF och CAD format